تولید کننده تورچ جوشکاری | لوازم جوش و برش | صنایع توان جم

ویدئو

FRL (واحد مراقبت ) چیست؟ و چگونه کار می کند ؟

هدف از کاربرد واحد مراقبت… هوای تحت فشاری که کمپرسور را ترک می کند، گرم، کثیف و مرطوب بوده که می تواند به تجهیزات نصب شده در پایین دست کمپرسور شامل: شیرها، سیلندرها، عملگرها و…صدمه جدی زده و عمر مفید آنها را به شدت، کاهش دهد. قبل از اینکه این هوای تحت فشار قابل کاربرد …

FRL (واحد مراقبت ) چیست؟ و چگونه کار می کند ؟ Read More »

اسکرول به بالا