فلشبک های توان جم

ممانعت کننده از برگشت شعله

در روش های جوشکاری و برشکاری بوسیله گازهای سوختی، مواردی وجود دارند که می تواند بسیار خطر آفرین بوده و خسارات شدید جانی و مالی را در بر داشته باشند. یکی از این خطرات برگشت شعله یا برگشت گاز سوختی، می باشد، همچنین در مواردی ممکن است یکی از گاز ها از درون مشعل برشکاری یا جوشکاری برگشت کرده و وارد شیلنگ گاز دیگر شده و یک مخلوط آماده احتراق و انفجار را فراهم آورد. برای جلوگیری از این اتفاق، ابزاری اختراع و تولید گشته است که به نام FlashBack Arrestor یا ممانعت کننده از برگشت شعله، می باشد. وظیفه این ابزار، همانطور که از نامش پیداست، جلوگیری از برگشت شعله به درون مسیر تغذیه گاز بوده و همچنین از جاری شدن گازها در مسیری معکوس، جلوگیری به عمل آورده و ایمنی فرآیند های مربوطه را صد چندان می سازد. شرکت توان جم اقدام به تولید چندین نوع از این محصول با بالاترین کیفیت و مطابق با استانداردهای روز بازار، نموده و به مصرف کننده، ارائه می دهد.