ویدئوی معرفی فرآیند جوشکاری CO2

معرفی فرآیند GMAW در قالب ویدیو با سلام در ابن ویدیو بصورت مختصر فرآیند جوشکاری GMAW  یا میگ مگ ( جوشکاری CO2 ) معرفی شده است.