تورچ آرگون ۱۵۰ آمپر ثابت شیردار (گاز خنک)

توضیحات

توضیحات

تورچ تیگ 150 آمپری گازخنک ثابت شیردار (TJI 0121A)

استاندارد  ملی :7-11225 INSO

استاندارد بین المللی : 2013: 7-60974  IEC

  • کابل قدرت از جنس لاستیک نسوز
  • مناسب جهت جوشکاری سبک
  • ارگونومی بالا جهت انجام آسان پیچیده ترین جوشکاری ها توسط کاربر
  • کابل قدرت از جنس لاستیک نسوز
  • مناسب جهت جوشکاری سبک
  • آرگونومی بالا جهت انجام آسان پیچیده ترین جوشکاری ها توسط کاربر