هیئت مدیره و مدیران شرکت توان جم

جناب آقای دکتر طاقدیس
رئیس هئت مدیره
رئیس هیئت مدیره و مشاور شرکت توان جم
جناب آقای امیر الحاکی
مدیر فروش و بازرگانی
متخصص بازرگانی ، بازاریابی و بازارسازی
0/5 (0 Reviews)