شرکت تولیدی صنعتی پزشکی توان جم تولید کننده انواع تجهیزات صنعتی و پزشکی و آزمایشگاهی به منظور ارتقاء کیفیت تولیدات شرکت و انطباق با استاندارد های ملی و بین المللی روز و استفاده از فن آوری دستگاههای پیشرفته در تولید قطعات در جهت جلب رضایت مشتریان خود و نیز موفقیت بیشتر در عرصه بازار رقابت در صنایع پزشکی و فلزی و افزایش میزان فروش محصولات ، اهداف زیر را تنظیم نموده و مدیریت بمنظور حفظ اثر بخشی و رعایت الزامات استاندارد 13485 خود را متعهد به اجرای آن میداند:

1-درک و توجه جدی به نظرات و خواسته های مشتریان و تامین آنها در چارچوب الزمات قانونی موجود.

2-ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش

3-افزایش نفوذ محصولات شرکت توان جم در بازار و رقابت برای حذف محصولات خارجی از بازار مصرف داخل کشور.

4-توجه و رعایت الزامات قانونی و استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط با فرایند های سازمان و تولید محصولات مربوطه

5- افزایش تنوع محصولات تولیدی

6-ایجاد فضای امن و سالم برای وحدت و هماهنگی هرچه بیشتر بین کارکنان شرکت

مدیران و مسئولین شرکت ضمن درک این بیانیه بایستی در جهت تحقق اهداف فوق در راستای بهبود کیفیت عملکرد سازمان و خصوصا محصولات مربوطه اقدام نمایند.

مدیر عامل کورش الحاکی