قوس الکتریکی یا Electric Arc

قوس غیر انتقالی در تخلیه باز بین الکترود

تخلیه بار الکتریکی در یک کانال یونیزه شده، بین دو الکترود یا بین الکترود و قطعه کار که دارای اختلاف پتانسیل می باشند را قوس الکتریکی گویند.

ممانعت کننده از برگشت شعله یا Flashback Arrestor

فلش بک شیر یه طرفه شماتیک نقشه flashback جوشکاری استیلن برش با گاز

در صنعت جوشکاری و برشکاری بوسیله شعله، مواقعی ممکن است در حین انجام عملیات جوش یا برش، شعله و یا گاز سوختی به داخل مشعل و شیلنگ های گاز برگشت پیدا کرده و موجبات آتش سوزی و انفجار را فراهم کند. برای جلوگیری از این امر از وسیله ای بنام ممانعت کنند از برگشت شعله یا Flashback Arrestor  که در بازار به نام فلشبک یا بازدارنده شعله شناخته می شود، استفاده می کنند.

FRL (واحد مراقبت ) چیست؟ و چگونه کار می کند ؟

FRL ( دستگاه واحد مراقبت ) چیست و چگونه کار می کنید؟

هدف از کاربرد واحد مراقبت… هوای تحت فشاری که کمپرسور را ترک می کند، گرم، کثیف و مرطوب بوده که می تواند به تجهیزات نصب شده در پایین دست کمپرسور شامل: شیرها، سیلندرها، عملگرها و…صدمه جدی زده و عمر مفید آنها را به شدت، کاهش دهد. قبل از اینکه این هوای تحت فشار قابل کاربرد […]

جوشکاری قوس فلزی به همراه گاز محافظ GMAW

جوشکاری قوس فلزی به همراه گاز محافظ GMAW جوشکاری قوس فلزی به همراه گاز یا (Gas Metal Arc Welding (GMAW که برخی اوقات به نام های جوشکاری فلز به همراه گاز خنثی (Metal Inert Gas (MIG و یا جوشکاری فلز به همراه گاز فعال (Metal Active Gas (MAG، شناخته می شود، فرآیند جوشکاری ای بوده […]

تفاوت رگلاتورهای گاز در چیست؟

اجزای داخلی رگلاتور دو مرحله ای

کارکرد کلی رگلاتورها، کاهش فشاربسیاربالا و ناپایدار گاز موجود درون منبع ذخیره اصلی به فشاری پایدار و پایین می باشد، آنچنان که این گاز خروجی مناسب کاربردهایی مانند جوشکاری باشد.
بصورت کلی رگلاتورها دارای دو نوع کلی تک مرحله ای که خود دارای انواع ساقه ای و نازلی بوده و رگولاتورهای دو مرحله هستند که این نوع دوم معمولا جهت فشارهای بسیار بالا کاربرد دارد.

تفاوت های جوشکاری، لحیم کاری سخت و لحیم کاری نرم چیست؟

لحیکم کاری سخت و نرم در جوشکاری زرجوش جوش نقره

انواع روش های اتصال درود بر شما، بصورت کلی جوشکاری، لحیم کاری سخت یا Brazing و لحیم کاری نرم یا Soldering، هر سه فرآیندهایی جهت اتصال فلزات و در برخی موارد غیر فلزات، به یکدیگر هستند. لحیم کاری چیست؟ در صنعت، لحیم کاری سخت، به روش اتصالی اطلاق می شود که در آن اجزایی که […]