گواهی نامه ایزو 9001:2015

وقتی سازمان نیازمند نشان دادن توانایی‌هایش در ارائه یکنواخت محصولات و خدمات منطبق با الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی کاربردی باشد، پیاده سازی استاندارد ISO 9001:20015 و الزاماتش پاسخگوی نیاز سازمان است. ارائه یکنواخت محصولات و خدمات یعنی سازمان به ذی‌نفعان اطمینان می‌دهد کیفیت محصولات و خدماتش در آینده هیچگاه افول نخواهد کرد و سازمان دائما به دنبال راه حل و ارائه خدمت یا محصولیست که خشنودی مشتری رابه همراه داشته باشد. متن فارسی ISO9001:2015 در زیر آورده شده است.

  • ساخت رگلاتورهای صنعتی
  • تورچ های جوشکاری
  • هیتر های گازی
  • دستگاه های کنترل مراقبت (FRL) همراه با فیلتر
  • دستگاه روغن افزا

گواهی نامه CE تورچ های جوشکاری و رگلاتورها

هدف علامت CE

روند گواهینامه CE اروپایی برای محصولات مختلف که مشمول دستور رسمی CE می شوند از این قرار است:

– هماهنگی قانونگذاری همه مناطق در اروپا
– ایجاد ذخیره مالی برای تولیدات
– بالا بردن ایمنی محصولات

– امکان نظارت مسئولان با یک روند یکسان که می تواند کنترل شود

بنابراین موجودیت قانونهای متفاوت منطقه ای برخلاف هدف اتحاد اروپایی برای بدست آوردن یک بازار واحد است. باید انتشار آزاد کالا وجود داشته باشد (وجود افراد – سرویس – سرمایه) این بدین معنی است که بعنوان مثال تولید کنندگان که می خواستند تولیدات خود را در بازارهای اروپایی بفروشند یا بیشتر به نیاز تکنیکی و رویه فنی برای یک تولید یک محصول روبرو بودند تا اینکه کالا را با الزامات قانونی مطابقت بدهند.
برای تولید کنندگان و صادر کنندگان قانونگذاری هماهنگی تولیدات اروپایی و علامت CE مزیتی مبنی بر برطرف کردن تفاوت محصولات مناطق در بین گروهی از ایالات اروپایی و امضا کنندگان قرارداد منطقه اقتصادی اروپایی دارد .

CE-Marketing چیست؟

CE-Marking یکی از شاخص های کلیدی انطباق محصول اتحادیه اروپا و قانون و امکان حرکت آزاد محصولات در بازار اروپا است. با الصاق CE-Marking بر روی محصول، تولید کننده اعلام کرده است که تنها مسئول برای انطباق محصولات خود با همه الزامات قانونی برای رسیدن به CE-Marking بوده و در نتیجه حصول اطمینان از اعتبار آن محصول در سراسر اروپا می باشد و مجوز فروش محصولات خود در اتحادیه اروپا را دارا می باشد .

گواهی نامه CE دیگر محصولاتگواهی ثبت اختراع

دستگاه حذف حداکثری رطوبت به روش افزایش فشار

این اختراع در دستگاه واحد مراقبت توان جم بصورت تجاری به بازار عرضه شده است

گواهی فعالیت صنعتیمجوز اداره کل استانداردثبت استاندارد کارخانه ای

گواهی نامه ها و تقدیر نامه ها

گواهی نامه کالبراسیونکالبراسیون واحد مراقبت هواپیماسازی ایران (هسا)کالیبراسیون رگلاتورهای هواپیماسازی ایران (هسا)