صنعتی

محصولات صنعتی شرکت توان جم

FRL (واحد مراقبت ) چیست؟ و چگونه کار می کند ؟

هدف از کاربرد واحد مراقبت… هوای تحت فشاری که کمپرسور را ترک می کند، گرم، کثیف و مرطوب بوده که می تواند به تجهیزات نصب شده در پایین دست کمپرسور شامل: شیرها، سیلندرها، عملگرها و…صدمه جدی زده و عمر مفید آنها را به شدت، کاهش دهد. قبل از اینکه این هوای تحت فشار قابل کاربرد […]

صنعتی

تفاوت رگلاتورهای گاز در چیست؟

کارکرد کلی رگلاتورها، کاهش فشاربسیاربالا و ناپایدار گاز موجود درون منبع ذخیره اصلی به فشاری پایدار و پایین می باشد، آنچنان که این گاز خروجی مناسب کاربردهایی مانند جوشکاری باشد.
بصورت کلی رگلاتورها دارای دو نوع کلی تک مرحله ای که خود دارای انواع ساقه ای و نازلی بوده و رگولاتورهای دو مرحله هستند که این نوع دوم معمولا جهت فشارهای بسیار بالا کاربرد دارد.

صنعتی

تفاوت های جوشکاری، لحیم کاری سخت و لحیم کاری نرم چیست؟

انواع روش های اتصال درود بر شما، بصورت کلی جوشکاری، لحیم کاری سخت یا Brazing و لحیم کاری نرم یا Soldering، هر سه فرآیندهایی جهت اتصال فلزات و در برخی موارد غیر فلزات، به یکدیگر هستند. لحیم کاری چیست؟ در صنعت، لحیم کاری سخت، به روش اتصالی اطلاق می شود که در آن اجزایی که [...]
صنعتی