اخبار و مقالات

انواع الکترودهای تنگستن جهت فرآیند جوشکاری GTAW

در روش جوشکاری تنگستن به همراه گاز محافظ، الکترود تنگستن از نوع الکترودهای مصرف نشدنی می باشد، یعنی اینکه وظیفه اش ایجاد قوس الکتریکی و در پی آن تولید حرارت لازم جهت ایجاد حوضچه مذاب بوده که موجبات اتصال فلزات را فراهم می کند. هر چند به این نوع الکترودها اصطلاحا مصرف نشدنی می گویند، [...]
فرآیند جوشکاری به وسیله قوس تنگستنی به همراه گاز محافظ | GTAW

انواع اتصالات

انواع اتصالات در جوشکاری درود بر شما، درصنعت جهت اتصال فلزات به یکدیگرازروشهای مختلفی بنا به مشخصات و کاربردهای محصول نهایی استفاده می کنند که می تواند دامنه وسیعی از نحوه اتصال دهی دوعضو را در بر بگیرد. متون تخصصی این روشهای متصل کردن فلزات را به یکدیگر به نحوه های مختلفی تقسیم بندی می [...]
اتصال دهی قطعات

انواع قوس الکتریکی قسمت دوم

روش جوشکاری قوس فلزی به همراه گاز محافظ یا Gas Metal Arc Welding در این روش الکترود استفاده شده مجددا بصورت کلاف و روی قرقره می باشد منتها در اینجا موادی مانند روکش الکترودهای روش جوشکاری الکترود دستی و یا مواد درون الکترود تیوبی در روش جوشکاری الکترود توپودری وجود ندارد. عمل محافظت از فلز [...]
فرآیندهای جوشکاری بوسیله قوس الکتریکی

انواع قوس الکتریکی قسمت اول

انواع قوس الکتریکی در فرآیندهای جوشکاری بصورت کلی روشهایی جوشکاری که در آنها جهت تامین حرارت به منظور اتصال دو عضو از قوس الکتریکی استفاده می شود به دو گروه ذیل تقسیم می شوند: 1- الکترود مصرف شدنی یا Consumable 2- الکترود غیر مصرفی یا Non-Consumable روش اول زمانی که فرآیند جوشکاری در حال انجام [...]
فرآیندهای جوشکاری بوسیله قوس الکتریکی