جوشکاری به روش الکترود توپودری Flux Cored Arc Welding قسمت دوم

تورچ و منبع تغذیه FCAW جوشکاری توپودری

مقدمه و خلاصه قسمت اول در قسمت قبل خواندیم “جوشکاری بوسیله الکترود توپودری که به اختصار آن را FCAW می شناسند، یک روش جوشکاری با قوس الکتریکی اتوماتیک و یا نیمه اتوماتیک می باشد. این روش نیازمند تغذیه مداوم سیم الکترود حاوی فلاکس بوده که بوسیله یک منبع تامین جریان الکتریکی از نوع ولتاژ ثابت […]