جوشکاری به روش الکترود توپودری Flux Cored Arc Welding قسمت دوم

تورچ و منبع تغذیه FCAW جوشکاری توپودری

مقدمه و خلاصه قسمت اول در قسمت قبل خواندیم “جوشکاری بوسیله الکترود توپودری که به اختصار آن را FCAW می شناسند، یک روش جوشکاری با قوس الکتریکی اتوماتیک و یا نیمه اتوماتیک می باشد. این روش نیازمند تغذیه مداوم سیم الکترود حاوی فلاکس بوده که بوسیله یک منبع تامین جریان الکتریکی از نوع ولتاژ ثابت […]

جوشکاری قوس تنگستنی به همراه گاز محافظ

جوشکاری قوس تنگستنی به همراه گاز محافظ جوش کاری تیگ Tig جوشکاری آرگون

جوشکاری قوس تنگستنی به همراه گاز محافظ جوشکاری قوس تنگستنی به همراه گاز محافظ یا (Gas Tungsten Arc Welding (GTAW  که همچنین به عنوان جوشکاری تنگستن به همراه گاز خنثی – تیگ یا (Tungsten Inert Gas (TIG شناخته می شود، یک روش اتصال دهی فلزات بوسیله قوس الکتریکی بوده که در آن از یک الکترود […]

انواع الکترودهای تنگستن جهت فرآیند جوشکاری GTAW

انواع تنگستن

در روش جوشکاری تنگستن به همراه گاز محافظ، الکترود تنگستن از نوع الکترودهای مصرف نشدنی می باشد، یعنی اینکه وظیفه اش ایجاد قوس الکتریکی و در پی آن تولید حرارت لازم جهت ایجاد حوضچه مذاب بوده که موجبات اتصال فلزات را فراهم می کند. هر چند به این نوع الکترودها اصطلاحا مصرف نشدنی می گویند، ولی ممکن است در اثر بیش از حد داغ شدن و استفاده از تکنیک اشتباه و مشکل در سیستم خنک کننده تورچ و یا عدم مهارت جوشکار، این الکترودها ذوب شده و درون حوضچه مذاب ریخته و فلز جوش را دارای عیب اصطلاحا اخلال تنگستنی کند.

انواع قوس الکتریکی قسمت دوم

انواع قوس الکتریکی

نواع قوس الکتریکی در جوشکاری قسمت دومروش جوشکاری قوس فلزی به همراه گاز محافظ یا Gas Metal Arc Welding در این روش الکترود استفاده شده مجددا بصورت کلاف و روی قرقره می باشد منتها در اینجا موادی مانند روکش الکترودهای روش جوشکاری الکترود دستی و یا مواد درون الکترود تیوبی در روش جوشکاری الکترود توپودری […]

انواع قوس الکتریکی قسمت اول

انواع قوس الکتریکی قسمت اول

انواع قوس الکتریکی در فرآیندهای جوشکاری انواع قوس الکتریکی در جوشکاری بصورت کلی روشهایی جوشکاری که در آنها جهت تامین حرارت به منظور اتصال دو عضو از قوس الکتریکی استفاده می شود به دو گروه ذیل تقسیم می شوند: 1- الکترود مصرف شدنی یا Consumable 2- الکترود غیر مصرفی یا Non-Consumable روش اول زمانی که […]